Τα Μπαμπίνι μας έδωσαν δύο φιλικούς αγώνες με τον Αίας Ιωαννίνων.  Τα μικρότερα παιδιά, από μικρά νήπια, έπαιξαν πρώτα.

Τα μεγαλύτερα παιδιά έπαιξαν στη συνέχεια.