Βίντεο με προπόνηση από τους μικρούς παιχταράδες μας. Τα Μπαμπίνι είναι του 2007-2008 (πρώτη και δευτέρα δημοτικού) αλλά υπάρχουν και μικρότεροι συμμετέχοντες.